top of page

תקנון האתר

תנאי שימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע

 • ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר למטרות אחרות.

 • כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.

 • הזמנתו או הצעתו (להלן – הצעה) של רוכש לקבלת שירותים תתקבל, בתנאי שהתמלאו כל התנאים הבאים:

 • ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.

 • המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

 • המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.

 • הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

 • כיצד רוכשים באמצעות האתר? 

רכישת מוצרים המופיעים באתר באמצעות האתר תתאפשר בכפוף לנקיטת הצעדים הבאים: א. תחילה יש לבחור את המוצר וללחוץ הוספה לסל; ב. יש לבחור תאריך אספקה רצוי. ג. יש לציין את הכתובת למשלוח ,פרטי המקבל. ד. לתשומת לבך כל הזמנה כרוכה בדמי משלוח. ה. יש לציין ברכה. ו. יש להזין פרטי אמצעי תשלום כגון כרטיס אשראי או פייפאל ז. מספר הזמנה ישלח לתא הדואר האלקטרוני האישי שלך.

מדיניות שירותים ומחירים

 • התמונות המצולמות באתר משמשות להמחשה בלבד במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין המפרט הטכני, יגבר התיאור במפרט הטכני ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתצלום.

 • מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 • רכישת המוצרים באמצעות האתר תתאפשר עד גמר המלאי של המוצר המוצע או עד למועד שיקבע על ידי החברה.

 • החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה והתברר כי במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת זרי פרחים וסידורי פרחים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר .

 • בכפוף לכך שמלוא התמורה בגין המוצר שולמה, תפעל החברה לוודא כי משלוח המוצר יגיע ליעד המבוקש בהתאם לפעילות המשלוחים א'-ה' 09:00-19:00  ו' וערבי חג 08:00-14:30 בהתאם לאזורי החלוקה בתנאי שבוצעה בשעות פעילות מרכז ההזמנות :א'-ה' 09:00-19:00  ו' וערבי חג 08:00-14:30, בערבי חג לא ניתן יהיה להתחייב לשעת הגעה. בימים אלו תסופק ההזמנה במהלך היום. טווח אספקה למשלוחים החל משעה 9:00 עד השעה 19:00.

 • משלוח שחזר לסניף יחייב את המזמין בדמי שליחות נוספים על מנת להוציא את ההזמנה בשנית ליעד המקורי או ליעד אחר.

תשלום בגין השירותים

 • כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

 • התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צויינה בהצעה. אם על פי מדיניות החברה

 • סך התמורה בו ייחויב הרוכש מופיע ב”עגלה” או “במסך פרטי העסקה – בתהליך הקופה”. סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב”עגלה” לרבות הוצאות משלוח.

 

ביטול פעולות על ידי הרוכש

 • כל רוכש אשר הגיש הצעה לרכישת פרחים, זרי פרחים וקופסאות פרחים, ואשר מעוניין לבטל את הצעתו יודיע על כך תוך שעה ממועד בו שלח את הצעתו לחברה(או ממועד יצירת הקשר הטלפוני עם החברה). במידה וההזמנה אמורה להתבצע ביום אחר, ניתן יהיה למסור הודעת ביטול עד ערב לפני מועד ביצוע ההזמנה בשעות פעילות בטלפון  050-5200542 (ימים א’-ה’ 09:00-19:00 יום ו’ וערבי חג 8:30-13:30). ההודעה על ביטול תימסר בטלפון של החברה באמצעות טלפון ותשלח במקביל בכתב (באמצעות דוא”ל או בוואצפ) . ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שטרם שוגרו המוצרים על ידי החברה ו/או מי מטעמה לכתובת שנמסרה בהצעה.

הגבלת אחריות

 • החברה שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש. דגש רב מושם על איכותם הגבוהה של פרחים, קופסאות הפרחים זרי פרחים וסידורי פרחים.

 • החברה מתחייבת כי פרחים, קופסאות הפרחים זרי פרחים וסידורי פרחים, יהיו באיכות טובה וטרייה. במידה ומי מהמוצרים הנזכרים לעיל אינו טרי (להלן – המוצר הפגום),זכאי הרוכש לפנות אל החברה (באמצעות מרכז הטלפונים שלה – טלפון: 050-5200542) ולהודיע על כך. מוסכם על הצדדים, כי החברה תבדוק את התלונה ותהא רשאית להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר (לרבות בעלות המשלוח, אם לא הוזמנו שירותים אחרים על ידי הרוכש באותה עסקה), על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 • האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, קופסאות פרחים, זרי פרחים וסידורי פרחים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים,לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.

 • התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצרבתמונה לבין המוצר במציאות.

 • בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.

 • החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר בכל דרך שהיא. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי משתמש כלשהו או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של משתמשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

 

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

 • כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

בעלות ושמירה על זכויות

 • האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר (אוריאן אזרן עיצוב והפקת אירועים , OA event production), זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול,אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. משתמש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש “להוריד” (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

 • המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו’. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

 • האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. החברה מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. משתמש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.

 • כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכך תנאים נוספים ומקום השיפוט.

 • החברה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.

 • כל מחלוקת שהיא בין משתמש לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בכל אחד מבתי המשפט ברחבי הארץ.

 

שירות לקוחות

 • לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת orianazran.oa@gmail.com או בטלפון 050-5200542, בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-19:00 יום ו’ וערבי חג בין השעות 8:30-13:30. במקרה של תלונת לקוח, התלונה תענה ותטופל ע”י שירות הלקוחות של אוריאן אזרן עד 48 שעות . לתשומת ליבך!תלונות לא תתקבלנה לאחר שבוע ימים מיום ההזמנה.תלונות על איכות המוצר מתקבלות בטווח של 48 שעות מזמן האספקה ובהצגת המוצר בלבד.

פרטי תשלום – אמצעי תשלום

 • אוריאן אזרן הינו אתר מאובטח העומד בתקני אבטחה חמורים ביותר,מגן על פרטי הלקוח תוך כדי הצפנת וחיסיון הנתונים באופן מאובטח.

 • הרכישה באתר מתבצעת באופן שבו כל הנתונים האישיים שלכם נשארים חסויים ומאובטחים.

 • התשלום וסליקת כרטיס האשראי מתבצע באמצעות חברה חיצונית מאובטחת “max” , כשכל הפרטים שלכם לרבות פרטי כרטיס האשראי הינם חסויים ולא נשמרים במערכת .

 • כמו כן, באתר מופעלות מגוון מערכות חכמות על מנת להבטיח קנייה מהירה ובטוחה.

 • לנוחיותכם ניתן לשלם - בישראכרט , מאסטרקארד , ויזה , (אפליקציית פייבוקס בהזמנה טלפונית בלבד  )

 • מזומן באיסוף עצמי בלבד ובתאום מול אוריאן אזרן.

bottom of page